วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

นมัสการพระแก้วเชียงราย


29 พฤศจิกายน 2554

คณะบริหารธุรกิจ 43 ชีวิต พากันเข้าชมบารมีหลวงพ่อพระแก้วเชียงราย เห็นภิกษุสามเณรกำลังแต่งสถานที่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวัดพ่อแห่งชาติ เราเข้ากราบพระประธาน แล้วเข้ากราบพระแก้ว ฟังมัคคุเทศก์เล่าเรื่องราวความเป็นมาของพระแก้วอย่างตั้งใจ 

พระประธานภายในวัดพระแก้ว

พระแก้วเชียงราย สถิตย์อยู่กลางพระวิหารอันงดงาม รอบบริเวณมีภาพประวัติประกอบการเล่าเรื่องเขงอมัคคุเทศก์อย่างดี

"ตามประวัติกล่าวว่าเจ้ามหาพรหมผู้ครองเมืองเชียงรายเป็นผู้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองกำแพงเพชร  ในช่วงเวลานั้นสถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยจะสู้ดีนักจึงได้พอกปูนทับองค์พระแก้วมรกตแล้วนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์วัดป่าเยี้ย อีก 45 ปีต่อมาเกิดฟ้าผ่าที่องค์เจดีย์ พบพระพุทธรูปลงรักปิดทององค์หนึ่งตกลงมาจากเจดีย์จึงได้อัญเชิญไปไว้วิหารหลวงได้ 2 เดือน ต่อมาปูนบริเวณพระนาสิก ( จมูก ) กระเทาะออกจึงเห็นเป็นแก้วสีเขียว  เจ้าอาวาสได้กระเทาะปูนออกจึงปรากฎเป็นพระแก้วสีเขียวทั้งองค์  ในช่วงเวลานั้นเชียงรายอยู่ภายใต้การปกครองของเชียงใหม่ในยุคสมัยของพระเจ้าสามฝั่งแกน เมื่อทราบข่าวจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปเมืองเชียงใหม่ รวมระยะเวลาที่พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่เชียงรายเป็นเวลา 45 ปี  วัดป่าเยี้ยที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตจึงถูกเรียกต่อๆ กันมาว่า วัดพระแก้ว..." อ่านและชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่


พระเจดีย์ทองสวยงามตั้งตระหง่านเหลืองอร่าม กลางวัดพระแก้วเชียงราย คาดว่าจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


ให้ดูภาพประกอบการเล่าเรื่องพระแก้วเท่านั้น ส่วนคนบังนั้น ปล่อยไว้ก่อน

พระปางนาคปรก อีกหนึ่งองค์ประดิษฐานอยู่หน้าพระวิหารพระแก้ว เห็นว่าสวยงามดีเลยขออนุญาตนำมาให้ชมกัน เพื่อเป็นบุญ

ขณะนั่งรับฟังและชม เรื่องราว ความเป็นมาของพระแก้ว ภายในบริเวณพระวิหารหลวงพ่อพระแก้ว หลายคนตั้งใจฟัง หลายคนถ่ายรูป หลายคนถ่ายวิดิโอ

คนหาเงิน กับคนประสานงานชักภาพร่วมกันหน้าพระอุโบสถหลวงพ่อพระประธาน

น้องเปา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กับต้นไผ่สีทองใกล้พระวิหารหลวงพ่อพระแก้วเชียงราย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น