วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์เข้าวัด (สำนักสงฆ์เขาหินเทิน) หัวหิน

วันเสาร์เข้าวัด

วันเสาร์เราเข้าวัด
เพื่อสงบสงัดใจ
กิจอื่นต้องฝืนไว้
ด้วยเห็นภัยกิเลสคน

หกวันนั้นลำบาก
ทำกรรมมากมาหลายหน
วันหนึ่งพึงอดทน
บำเพ็ญตนเป็นคนดี

ชักจูงบำรุงใจ
ลดหลงไหลในแสงสี
ฝึกเอาเพียงเท่านี้
ให้จิตมีที่พึ่งพา

ครองชีพที่บีบรัด
ด้วยเชือกมัดอันแน่นหนา
โลภโกรธหลงคงค้างคา
จับเรามาพาก้าวเดิน

หลงงามไปตามวัน
เก็บทุกข์นั้นเอามาเทิน
ทางทองถูกมองเมิน
ทุกข์เหลือเกินที่เก็บกำ

ทางวัดจึงสว่าง
คือหนทางอันคมขำ
หมดจดรสพระทำ
สว่างล้ำอันรุ่งเรือง
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

สัมมนาที่วังยาว

สัมมนาที่วังยาวเรื่อง Tell Me More
จังหวัดนครนายก


ทำบุญที่วัดป่าใกล้เมืองหัวหิน

สำนักสงห์เขาหินเทินหัวหิน

เป็นสำนักสงฆ์เล็กๆ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก ซอย 102
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เป็นสำนักสงฆ์ที่ถือปฏิบัติแบบวัดหนองป่าพง อุบลราชธานี หลวงพ่อพระอาจารย์เสนาะ สิริจันโท ทำหน้าที่หัวหน้าสงฆ์แห่งนี้มาแต่ปี 2546
ปัจจุบันมีพระสงฆ์สามเณร 14 รูป ช่วงเข้าพรรษาจะมีมากขึ้นกว่าเดิมมาก เนื่องจากช่วงออกพรรษา พระเณรชอบที่จะเดินทางสัญจรไปปฏิบัติธรรม ณ ที่อันเป็นสัปปายะอื่น ใกล้เข้าพรรษาจึงกลับมาจำพรรษา ที่ชอบและพอใจว่าเหมาะกับอัตภาพและเหมาะกับการปฏิบัติธรรม

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

ราชมงคลวังไกลกังวล จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด

ราชมงคลวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดคุณสารหนองไร่
ปากท่อ ราชบุรี  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557