วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ฟ้าสวยแดดสายกำแพงแสน


“เยือนบ้านหลักเมตร”

ยามฟ้าสวยสาดสีกำแพงแสน
ดงดินแดนอุดมสมทุกด้าน
เยือนเมืองเก่าเก่งกิจเกษตรการ
ชนหนุนนำตำนานในบ้านเมือง

“หลักเมตร” เกษตรกรรมน้อมนำกิจ
มีหลักคิดแหลมคมเป็นปมเขื่อง
การเกษตรอินทรีย์ที่รุ่งเรือง
ภารกิจปลดเปลื้องเรื่องพิษภัย

บ้าน “หลักเมตร” เขตแดนแผ่นดินเด่น
ในทุกยามร่มเย็นเป็นหลักใหญ่
ปลูกพืชผักไม้ผลทุกหนไป
เหลือเก็บกินเหลือใช้จึงขายค้า

บ้าน “หลักเมตร” ไม่ขาดมาตรฐาน
การเกษตรสืบสานการศึกษา
อย่างคร่ำเคร่งเร่งรัดพัฒนา
เพิ่มต้นทุนคุณค่ากว่าที่เคย

“บ้านหลักเมตร” หลักไมล์ในชีวิต
หลักแห่งมิตรร่วมใจได้เปิดเผย
หลักแห่งธรรมจำนงที่ลงเอย
สมคำเทียบเปรียบเปรยเลย “หลักเมตร”

แดนอุดมสมใจได้มาเยือน
เป็นเสมือนเพื่อนนำให้สำเร็จ
จึงเป็นจริงยิ่งใหญ่ใช่ความเท็จ
“บ้านหลักเมตร” เพชรสว่างอยู่กลางใจ

30 พค57 : เยือนบ้านหลักเมตร กำแพงแสน นครปฐม