วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ


ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
เยือน “วัดเทพเจติยาจารย์”
“น้ำตกธารแม่กลาง” ช่างสวยสม

“วัดพระธาตุศรีจอมทอง” 

มองชื่นชมน่านิยมสาธุอนุโมทนา

มาตื่นตา “วัดท่าตอน” ก่อนรุ่งสาง

ในระหว่างอาทิตย์ติดขอบฟ้า

ระหว่างโลกระหว่างธรรมธรรมดา

ภาพมายาโยงระยางระหว่างยาม
ระหว่างชมสายหมอกดมดอกไม้

ระหว่าง “กก” รินไหลก่อไผ่หนาม

ดวงศรัทธาวิถีอันดีงาม

ดวงปัญญาแวววามมาตามกัน
ถึง “สวนส้มธนาธร” เหมือนสอนธรรม

ระหว่างกรรมชั่วดีที่กางกั้น

ระหว่างรุ่งเรืองรางระหว่างวัน

ระหว่างโรยโรมรันน่าหวั่นเกรง
แล้วด้นดั้นถึง “ดอยแม่สลอง”

ขณะเมฆลอยล่องอย่างรีบเร่ง

รัตติกาลคลี่กางร่างบทเพลง

โอ้ อ้างว้างวังเวงน่ากังวล
กราบ “พระธาตุดอยตุง” แล้วมุ่งต่อ

ขณะล้อหมุนไต่ใหล่ถนน

ขณะบุญหนุนนำติดตามตน

เมื่อต่างคนต่างนึกต่างฝึกใจ
ถึง “ดอยตุง” ไหว้ย่าแม่ฟ้าหลวง

มาชมดวงมาลาพฤษาไสว

ล้วนมากมีสีสรรพ์ต่างกันไป

บานอยู่ในทิพย์สถานวิมานดอย
แวะชมงานชนเผ่าเราสี่ภาค

ขอฝั่งฝากจากใจเอาไว้

หน่อยวัฒนธรรมเก่าแก่แลเลิศลอย

ให้เฝ้าคอยรับรู้ควรดูแล

สุรีย์สาดแสงอุ่นอรุณฉาย

เห็นแม่สายไหลงามตามกระแส

กลางหมุดหมายสายธารที่ผันแปร

ต่างเกิดแก่เจ็บตายเหมือนสายธาร
ถึง “วัดห้วยปลากั้ง” เป็นครั้งแรก

วัดสวยแปลกตาไปไม่เคยผ่าน

โบสถ์เจดีย์สวยล้ำเกินตำนาน

แม่กวนอิมมหายานท่านให้พร
ผ่านบุญรอดบรูเวอร์รี่เขามีไร่

มองเห็นสิงห์ตัวใหญ่เกินใครซ่อน

สิงห์กระดกยกเท้าเหมือนกล่าวกลอน

หรือให้พรทุกท่านผู้ผ่านทาง
เมื่อแวะ “วัดร่องขุ่น” หายขุ่นข้อง

เห็นขาวผ่องจ้องดูอยู่ห่างห่าง

จิบกาแฟแลคนจนเบาบาง

จึงเดินทางต่อไปอย่างใจเย็น
มาแช่เท้าที่ “บ้านธารน้ำร้อน”

เพื่อพักผ่อนคลายทุกข์ที่ขุกเข็ญ

คิดถึงบุญหนุนนำที่บำเพ็ญ

จงหมดเวรสิ้นไปในชาตินี้
ไปแวะพัก “วัดป่าดอยผาศุข”

เมื่อยามบุกบากบันกันถึงที่

ไม่พบพระพบแต่แค่แม่ชี

ท่านเฝ้าวัดแห่งนี้เพียงองค์เดียว
ครั้นยามสายเสร็จสรรพ์เรากลับหลัง

ถึงน้ำตกแม่กลางระหว่างเที่ยว

รับสายธรรมรุ่นน้องหน้าผ่องเชียว

เพื่อเก็บเกี่ยวเกื้อกูลบุญกรรม
จึงยกมือสาธุอนุโมทนา

แผ่เมตตาบอกกล่าวทุกเช้าค่ำ

ขอให้จิตลึกซึ้งเข้าถึงธรรม

บุญนี้นำคำนึงถึงนิพพาน

กราบหลวงพ่อ “วิริยังค์ สรินธโร”
ภาวนา “พุทโธ” กัมมัฏฐาน

 ในตำแหน่ง “พระธรรมมงคลญาณ”

ผู้สืบสานสายธรรมพระสัมมา

ถึงที่หมายด้วยดีน้อมชีวิต

ขออุทิศแด่พระศาสนา

ตามหลวงพ่อผู้ที่มีเมตตา

ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นกตัญญู


โสภณ เปียสนิท

7-11 ธค 2560

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย /Seven Little girl waterfall

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

เจ็ดสาวน้อยเล่นน้ำในค่ำหนึ่ง
เป็นสุขซึ้งถึงทรวงสรวงสวรรค์
เกิดดวงจิตเมตตามาพร้อมกัน
สายน้ำนั้นมีค่าน่าอภิรมย์

อยากมีค่ากว่าใครเหมือนสายน้ำ
อยากกระทำกรรมก่อขอสั่งสม
เหมือนสายน้ำสายนี้ที่น่าชม
เริงอารมณ์ล่องไหลสายน้ำริน

ทั้งเจ็ดจึงเจรจามาจากใจ
ว่าอยากให้ตนเป็นเช่นก้อนหิน
เป็นเกาะแก่งกั้นกลางดั่งดวงจินต์
อยากได้ยินอุทกยามตกลง

ขอเสริมสวยน้ำสายในแสงสี
ฝั่งวารีมีพฤษาน่าไหลหลง
มีน้ำตกประดับกับไพรพง
สายน้ำจงประจำเป็นตำนาน

จึงตั้งจิตดีแล้วอย่างแน่วแน่
ขอเป็นแง่หินให้น้ำไหลผ่าน
เกิดน้ำตกเจ็ดชั้นกั้นลำธาร
พร้อมตำนานเรื่องราวเจ็ดสาวน้อย

จึงน้ำตกเจ็ดชั้นนั้นสวยแสน
ยิ่งกว่าแดนดินใดไม่เคยด้อย
อยู่สระบุรีที่แก่งคอย
เจ็ดสาวน้อยสายน้ำในตำนาน


โสภณ เปียสนิท
30 พย 2560