วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เช้าวันใหม่ที่ "อินชอน"

รุ่งอรุณที่อินชอน
ถ่ายภาพผ่านหน้าต่างเครื่องบินเห็นแสงเงินแสงทอง
โผล่พ้นขอบฟ้า

สนามบินอินชอน

เกาหลีใต้เร็วกว่าเวลาบ้านเราสองชั่วโมง
การเดินทางโดยเครื่องบินใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง
เราเดินทางถึงสนามบิน อินชอน เวลาเช้า