วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสอนเขาพิทักษ์

28 เมษายน 2557 สอนนึกศึกษาอาสาสมัครสอนนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ต้นโพธิ์ล้มที่วัดท่ามะขาม กาญจนบุรี

ดีใจที่ได้กลับคืนสู่วัดที่เคยบวชเรียนครั้งเป็นสามเณรน้อยนานนับสิบปี
แต่กลับรับข่าวมรณภาพของหลวงพ่อพระเทพเมธังกร
ความหลังย้อนคืนสู่ความทรงจำ
ถึงความเมตตาของหลวงพ่อที่มีต่อศิษย์ทุกคน
ท่านเป็นนักเล่านิทานประกอบธรรมะให้เราฟัง
เพื่อค่อยๆ กล่อมเกลาอุปนิสัยใจคอพวกเรา
ให้สำนึกด้านบาปบุญคุณโทษมากขึ้นเรื่อย
ตามแต่บารมีของแต่ละคน
ผมทราบข่าวของหลวงปู่วัดปากน้ำ เพราะหลวงพ่อเป็นศิษย์ของวัดปากน้ำ
ผมรู้จักวิชชาธรรมกายที่วัดแห่งนี้ ชีวิตทางการศึกษาของผม
ต่อเติมอีกครั้งที่วัดแห่งนี้ แม้จะย้ำเท้าอยู่กับที่หลายปี
แต่ผมก็มีรากฐานแน่นหนาไม่น้อยเลย


วัดท่ามะขาม กาญจนบุรี

เดินทางกลับไปเยือนวัดท่ามะขาม หรือวัดราษฏร์ประชุมชนารามอีกครั้ง
หลังจากที่ไม่ได้เดินทางกลับไปเยือนนานนับสิบปี
วัดเปลี่ยนไปมาก โรงเรียนเปลี่ยนไปมาก ชุมชนรอบวัดก็เปลี่ยนไปมาก
ผมบวชเณรวัดถ้ำเขาปูนกับหลวงพ่อพระเทพเมธังกร (หลวงพ่อณรงค์ วิเศษสิงห์)
เมื่อหลวงพ่อย้ายมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่ามะขาม
ผมเป็นเณรอนุจรติดตามท่านมาด้วยราวปีพุทธศักราช ๒๕๑๕
เรียน นักธรรม บาลีลุ่มๆดอนๆ เกเร และไม่ค่อยจะขยันเรียน
เผลอไปเจ็ดปีกว่า เพื่อหลายคนเป็นมหาเปรียญ ๓-๔ ประโยคหลายคน
ผมซอยเท้าอยู่ที่เดิม ขณะเพื่อนๆ ไปเรียนต่อในกรุงเทพ
บางคนก็สึกหาลาเพศไป บางคนย้ายไปเรียนสำนักอื่น
ในที่สุดราวปี ๒๕๒๒ ผมสัญจรร่อนเร่ไปวัดอื่นๆ
จนหลวงพ่อสำใย วัดลาดหญ้า โดยพระอาจารย์มหาคมคิด อติปัญโญ
เลขานุการของหลวงพ่อ ช่วยร่างหนังสือส่งให้ไปเรียนที่วัดโพธิ์
จึงได้จากวัดท่ามะขามจนถึงปัจจุบันผ่านไปนาน