วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ชมห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองพลับ

มีโอกาสเยือนโรงเรียนบ้านหนองพลับหัวหินด้วยต้องไปนิเทศงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษา ที่โรงเรียนจึงถ่ายภาพห้องสมุดเล็กๆ
สำหรับนักเรียนเข้ามาอ่านกัน พบว่ามีหนังสือหลายเล่นที่อยากอ่าน
ใครสนใจจะแวะไปอ่านหนังสือที่โรงเรียนแห่งนี้เชิญแวะเข้าไป
ขออนุญาตท่าน ผอ. เอาเองนะครับ

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สร้างพระอุโบสถสำนักสงฆ์เขาหินเทิน หัวหิน

สร้างพระอุโบสถสำนักสงฆ์เขาหินเทิน หัวหิน
พระอาจารย์บอกว่า สร้างแค่เล็กๆ เพียงพอสำหรับใช้สอย
สำหรับกิจกรรมสำคัญของสงฆ์เท่านั้น
ไม่จำเป็นต้องสร้างใหญ่นัก