วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการโกงกินประเทศ

ขั้นตอนการโกงกินประเทศ

โกงกินแล้วบินจาก
กินให้มากเพื่อเตรียมบิน
โกงแล้วถูกตัดสิน
เจ้าลืมถิ่นบินจากจร

เสวยสุขแดนสวรรค์
คืนและวันเที่ยวเร่ร่อน
เหมือนนกที่ลืมคอน
นั่งยืนนอนอยู่ต่างแดน

หาทางสร้างพรรคพวก
แบบลวกลวกและแนบแน่น
ปรับปรุงแล้วเปลี่ยนแปลน
ถึงแก่นแกนรัฐธรรมนูญ

ปรองดองเถิดปรองดอง
ผิดทั้งผองจงสิ้นสูญ
สามัคคีที่เพิ่มพูน
ควรเกื้อกูลให้แก่กัน

ปฏิรูปเถิดปฏิรูป
ดุจสถูปสถิตย์มั่น
โทษเก่าที่เอาทัณฑ์
ให้เลิกกันทุกคราวไป

บ้านเมืองเป็นอย่างนี้
พอได้ทีก็โกงใหม่
โกงแล้วก็จากไป
เริ่มต้นใหม่ตามแนวเดิม