วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย /Seven Little girl waterfall

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

เจ็ดสาวน้อยเล่นน้ำในค่ำหนึ่ง
เป็นสุขซึ้งถึงทรวงสรวงสวรรค์
เกิดดวงจิตเมตตามาพร้อมกัน
สายน้ำนั้นมีค่าน่าอภิรมย์

อยากมีค่ากว่าใครเหมือนสายน้ำ
อยากกระทำกรรมก่อขอสั่งสม
เหมือนสายน้ำสายนี้ที่น่าชม
เริงอารมณ์ล่องไหลสายน้ำริน

ทั้งเจ็ดจึงเจรจามาจากใจ
ว่าอยากให้ตนเป็นเช่นก้อนหิน
เป็นเกาะแก่งกั้นกลางดั่งดวงจินต์
อยากได้ยินอุทกยามตกลง

ขอเสริมสวยน้ำสายในแสงสี
ฝั่งวารีมีพฤษาน่าไหลหลง
มีน้ำตกประดับกับไพรพง
สายน้ำจงประจำเป็นตำนาน

จึงตั้งจิตดีแล้วอย่างแน่วแน่
ขอเป็นแง่หินให้น้ำไหลผ่าน
เกิดน้ำตกเจ็ดชั้นกั้นลำธาร
พร้อมตำนานเรื่องราวเจ็ดสาวน้อย

จึงน้ำตกเจ็ดชั้นนั้นสวยแสน
ยิ่งกว่าแดนดินใดไม่เคยด้อย
อยู่สระบุรีที่แก่งคอย
เจ็ดสาวน้อยสายน้ำในตำนาน


โสภณ เปียสนิท
30 พย 2560