วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

To......my frind, Tina who passed away

To my friend, Tina who passed away

แด่ อาจารย์ทีน่าที่จากไป


เหลือรอยอาลัยให้คิดถึง


เคยพานพบพายังตราตรึง


เหลือรอยคำนึกคิดถึงกัน
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โรงเรียนบ้านหนองหอย ปราณบุรี Nong Hoi Pranburi (4) อาหารและเครื่องดื่ม

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์


วิทยาเขต วังไกลกังวล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110


ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองหอย ปราณบุรี จัดค่ายภาษาอังกฤษ


ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-3 จำนวน กว่า 200 คน

...........................................................................