วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ฟังเทศน์มหาชาติวันมาฆะวัดเขาต้นงิ้ว

ฟังเทศน์มหาชาติวันมาฆะวัดเขาต้นงิ้ว


คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 25 กพ 2556 เช้าบ่าย
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Visited Wat Khaosanamchai

Wat Kaosanamchai is on the top of the hill in Huahin, Prachuapkhirikhan Province
There are many things to attract our sight such as the beautiful church,
the Buddha relics shrine, many scenic points, small hut for welcoming 
guests who want to do meditation or Samadhi following 
the school Four Mindfulness.Doing merit at Wat Khaosanamchai, Huahin, Prachuapkhirikhan

We arranged food for 24 monks at the temple
and afternoon we participated in the ordination ceremony
at the church.
My daughter and I went also to walk three rounds the Pagoda
on the top of the hill where contains the Lord Buddha relics.