วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ต้นโพธิ์ล้มที่วัดท่ามะขาม กาญจนบุรี

ดีใจที่ได้กลับคืนสู่วัดที่เคยบวชเรียนครั้งเป็นสามเณรน้อยนานนับสิบปี
แต่กลับรับข่าวมรณภาพของหลวงพ่อพระเทพเมธังกร
ความหลังย้อนคืนสู่ความทรงจำ
ถึงความเมตตาของหลวงพ่อที่มีต่อศิษย์ทุกคน
ท่านเป็นนักเล่านิทานประกอบธรรมะให้เราฟัง
เพื่อค่อยๆ กล่อมเกลาอุปนิสัยใจคอพวกเรา
ให้สำนึกด้านบาปบุญคุณโทษมากขึ้นเรื่อย
ตามแต่บารมีของแต่ละคน
ผมทราบข่าวของหลวงปู่วัดปากน้ำ เพราะหลวงพ่อเป็นศิษย์ของวัดปากน้ำ
ผมรู้จักวิชชาธรรมกายที่วัดแห่งนี้ ชีวิตทางการศึกษาของผม
ต่อเติมอีกครั้งที่วัดแห่งนี้ แม้จะย้ำเท้าอยู่กับที่หลายปี
แต่ผมก็มีรากฐานแน่นหนาไม่น้อยเลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น