วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

ศูนย์ประชุมแห่งชาติ2557

29 มีนาคม2557
เดินไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประจำปี 2557
ซื้อหนังสือกันคนละเล่มสองเล่ม น้องกาญจน์ซ์้อได้หลายเล่ม
ได้พบคนดัง ปานเทพ พัวพงศ์พันธุ์ ผู้เขียนหนังสือ ปฏิวัติน้ำมันมะพร้าว
กวีรัตนโกสินทร์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ คนเมืองกาญจน์
ท่านเมตตาอนุญาตให้ถ่ายภาพร่วมกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น