วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ ของวัดพระเชตุพนฯ

พระอาจารย์มหาอุดม ปัญญาโภ และพระอาจารย์มนตรี ชุติมันตี
วัดพระเชตุพนฯ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมรังสี หุบกะพง ชะอำ เพชรบุรี
จำนวน ๕๓ องค์ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น