วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

คนเลือกข้าง

เพื่อนพ้องหลายคนบอกว่าควรวางตัวเป็นกลาง
กับสถานการณ์ทางการเมือง แต่ผมกลับเห็นแตกต่างไป
เพราะเห็นว่า เรา คนไทยทั้งมวลเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
เมื่อหลายคนวางเฉยต่อสถานการณ์และความขัดแย้ง
ทางสังคมที่เกิดขึ้น จึงทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
คาราคาซังอยู่ไปอย่างนี้ 
เห็นว่าคนไทยทุกคนควรตัดสินใจเลือกข้าง
อย่างเป็นระบบคือ
1. ฟังข้อมูลทั้งสองข้าง
2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม
3. เลือกข้างที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนดีถูกต้องตามหลักการ
4. อย่าเลือกคนที่หนีคดีเด็ดขาด
5. เลือกส่วนรวมเป็นหลักอย่าเลือกตัวบุคคล
6. การเมืองคือลูกจ้างของเรา มิใช่เจ้านาย ดังนั้น ต้องไม่ติดตัวบุคคล ไม่ติดพรรค
7. อย่าเข้าข้างฝ่ายที่โกงกิน แม้มีข่าวว่าโกงกิน
และ ฯลฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น