วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสอนเขาพิทักษ์

28 เมษายน 2557 สอนนึกศึกษาอาสาสมัครสอนนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น