วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ2557

ภาพจาก Art Gallery
ที่พัทยา ช่างเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่น่าสนใจ
เสียค่าผ่านประตู 180 บาทต่อคน
แต่ซื้อบัตรผ่านจาก Agency 139 บาทไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น