วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

งานวันผู้สูงอายุที่หมู่บ้านท่ามะนาว กาญจนบุรี

คุณหมอยุทธ ผู้ใหญ่บ้านหมู่สอง เจริญพงศ์ เปียสนิท
ร่วมมือจัดงานวันผู้สูงอายุที่วัดท่ามะนาว
มีผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจสุขภาพ
รับประทานอาหารเช้า อาหารเที่ยง
ร่วมบันเทิงกับเสียงแคน รดน้ำผู้สูงอายุ และสรงน้ำพระไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น