วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ชะลอก่อนเถิดปรองดองหน้าที่รัฐบาลการดูแล
เหมือนพ่อเหมือนแม่ของชาวบ้าน
ฟูมฟักเอื้อเฟื้อและเจือจาน
มุ่งมั่นการงานประสานไทย

หน้าที่ที่ทำตามที่เห็น
ภาระประเด็นเช่นอันไหน
เพื่อชนทุกเชื้อหรือเพื่อใคร
ประชาธิปไตยเพื่อพวกตน

ผ่านบทกฎหมายเพื่อใครเล่า
เอาปืนจ้องเป้าเหมือนโจรปล้น
กำแพงบังตาประชาชน
คุ้มครองเข้มข้นจนทุกคราว

ผ่านบทกฎหมายไทยเป็นสุข
หรือทางสร้างทุกข์อันปวดร้าว
ปรองดองดึงดันฝันถึงดาว
ทุกครั้งทุกคราวหนาวจับใจ

แค่คำ “ปรองดอง” มองแตกต่าง
ยิ่งพูดยิ่งห่างทางหมองไหม้
ยิ่งพูดยิ่งแผกยิ่งแยกไทย
ช่วยคนช่วยใครในถ้อยคำ

ชะลอปรองดองกองไว้ก่อน
ถอดถอนออกไปไทยชื่นฉ่ำ
ปรองดองแบบนี้สีไม่ดำ
ปรองดองสร้างกรรมทำแบบเดิม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น