วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันของแม่

วันของแม่

รำลึกถึงบุญพระคุณแม่
อ้อมอกปกแผ่ยิ่งไพศาล
เคยอุ้มคุ้มครองป้องภัยพาล
ตราบนานวันนี้ที่เติบโต

เดินทางห่างไกลไปหาแม่
เยี่ยมอยู่ดูแลแม้ไกลโข
โอบเอื้อเกื้อหนุนอุ่นมะโน
อีกหลายกิโลเพื่อกลับมา

เข้าวัดทำบุญอบอุ่นจิต
อุทิศหมายมาตรปรารถนา
ให้แม่มีสุขทุกเวลา
อนุโมทนาในส่วนบุญ

ซื้อปลาดุก สวาย ปลาไหลด้วย
ปล่อยเต่าคงช่วยให้อบอุ่น
หลายตัวที่ช่วยด้วยการุณ
นำหนุนให้แม่แต่ผู้เดียว

คิดถึงผู้ใหญ่จึงไปเยี่ยม
เพื่อเตรียมป้องกันท่านโดดเดี่ยว
แก่แล้วขอเราอย่าเหงาเชียว
ญาติเราเขาเทียวอยู่บ่อยไป

ขอบุญหนุนนำที่ทำแล้ว
ตั้งใจแน่แน่วอุทิศให้
ขอแม่มีโชคพ้นโรคภัย
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรตลอดกาลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น