วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าวัดเย็นสุดใจ

วันที่ 7 สิงหาคม 2556
นักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มทร. รัตนโกสินทร์
วิทยาเขตวังไกลกังวล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
............................................
ในนามของชมรม "รักษ์ศิลป์" เข้าร่วมโครงการกับนักศึกษา โรงแรมและการท่องเที่ยว
เพื่อสวดมนต์ไหว้พระรับศีลเจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่ 12 สิงหาคม 2556 ที่กำลังจะมาถึง 
และเพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่ ในวาระเดียวกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น