วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Phu-Min Temple/ Wat Phu-Min, City Pole of Nan Province

เช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2555
เราเดินทางถึงจังหวัดน่าน เข้ากราบพระที่วัดมิ่งเมือง
กราบเสาหลักเมือง แสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ
ของชาวจังหวัดน่าน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น