วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทำบุญที่สำนักสงฆ์เขาหินเทิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

สำนักสงฆ์เขาหินเทิน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นวัดแนววัดป่า สายปลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง
สำนักสงฆ์เล็กๆ แห่งนี้ มีพระสงฆ์และสามเณร ผ้าขาว 12 รูป/องค์
อยู่ประจำ หากในพรรษาจะมีพระเณรอยู่จำพรรษามากกว่านี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น