วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Chinese Noodle Restaurant, along the way back to BKK

Kuay-Tiew-Tong-Kow
or Traditiona Kuay-Tiew
Along the way back to BKK from Phrae Province
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น