วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เพชรพญานาค ที่สำนักสงฆ์เขาหินเทิน

เรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงบนโลกใบนี้
แต่เมื่อมีของจริง ก็ย่อมต้องมีของปลอม
ดังนั้นพึงพิจารณาในชัดเจนก่อนตัดสินใจประการใด
เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้ประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง
6 กุมภาพันธ์ 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น