วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระธาตุจอมกิตติ เชียงกลาง เมืองน่าน

พระธาตุจอมกิตติ เชียงกลาง เมืองน่าน
ตั้งอยู่บนภูเขาย่อมๆ กลางเมือง
มองจากบริเวณพระธาตุเห็นมุมมองรอบด้าน
มีทิวทัศน์สวยงาม เห็นพืชสวนไร่นาของชาวบ้าน
รอบบริเวณวัด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น