วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สร้างพระอุโบสถสำนักสงฆ์เขาหินเทิน หัวหิน

สร้างพระอุโบสถสำนักสงฆ์เขาหินเทิน หัวหิน
พระอาจารย์บอกว่า สร้างแค่เล็กๆ เพียงพอสำหรับใช้สอย
สำหรับกิจกรรมสำคัญของสงฆ์เท่านั้น
ไม่จำเป็นต้องสร้างใหญ่นักไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น