วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ผักหวานป่า บ้านลุงพร วังด้ง เมืองกาญจนบุรี

ลุงพรผักหวานป่า
เปิดบ้านให้เยี่ยมเยือนสวนผักหวานป่า
ที่ลุงเก็บเม็ดผักหวานป่าจากในป่า
มาเพาะขยายพันธุ์ทีละต้นสองต้น
จนปัจจุบันปลูกเกือบเต็มพื้นที่ราว 20 ไร่
ใครประสงค์จะศึกษาหาความรู้เรื่อง
การปลูกผักหวานป่า 
เชิญแวะเยี่ยมทักทายลุงพรได้เลย
รับรองไม่ผิดหวัง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น