วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แพะลุงพร บ้านท่ามะนาว วังด้ง เมืองกาญจนบุรี

เยือนฟาร์มแพะลุงพร ใกล้เคียงกับแพะลุงตุ่ย แต่มีแพะมากกว่าหลายตัวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น