วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ชมห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองพลับ

มีโอกาสเยือนโรงเรียนบ้านหนองพลับหัวหินด้วยต้องไปนิเทศงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษา ที่โรงเรียนจึงถ่ายภาพห้องสมุดเล็กๆ
สำหรับนักเรียนเข้ามาอ่านกัน พบว่ามีหนังสือหลายเล่นที่อยากอ่าน
ใครสนใจจะแวะไปอ่านหนังสือที่โรงเรียนแห่งนี้เชิญแวะเข้าไป
ขออนุญาตท่าน ผอ. เอาเองนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น