วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พุน้ำร้อนจังหวัดกระบี่

เยือนพุน้ำร้อนหลังการเยี่ยมโรงเรียน
ของท่าน ผอ. บุญมี เจริญพงศ์ 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น