วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เที่ยวญีปุ่น2560-7

บุกฮาราจุกุแหล่งค้าขายใหญ่รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้าน MoMo Paradise
แล้วเดินทางสู่สนามบินนาริตะเพื่อกลับคืนสู่ประเทศไทย































ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น