วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พธบ.35 พบกันที่กระบี่2

ภาพจากสุสานหอย 75 ล้านปี
และการเล่นน้ำที่สระมรกต
มีชื่อพันธุ์ไม้แปลกๆ จำนวนมาก
มีคนเที่ยวจำนวนมาก
แต่สระน้ำเล็กไปหน่อยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น