วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

ราชมงคลวังไกลกังวล จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด

ราชมงคลวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดคุณสารหนองไร่
ปากท่อ ราชบุรี  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น