วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

ทำบุญที่วัดป่าใกล้เมืองหัวหิน

สำนักสงห์เขาหินเทินหัวหิน

เป็นสำนักสงฆ์เล็กๆ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก ซอย 102
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เป็นสำนักสงฆ์ที่ถือปฏิบัติแบบวัดหนองป่าพง อุบลราชธานี หลวงพ่อพระอาจารย์เสนาะ สิริจันโท ทำหน้าที่หัวหน้าสงฆ์แห่งนี้มาแต่ปี 2546
ปัจจุบันมีพระสงฆ์สามเณร 14 รูป ช่วงเข้าพรรษาจะมีมากขึ้นกว่าเดิมมาก เนื่องจากช่วงออกพรรษา พระเณรชอบที่จะเดินทางสัญจรไปปฏิบัติธรรม ณ ที่อันเป็นสัปปายะอื่น ใกล้เข้าพรรษาจึงกลับมาจำพรรษา ที่ชอบและพอใจว่าเหมาะกับอัตภาพและเหมาะกับการปฏิบัติธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น