วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โรงเรียนบ้านหนองหอย ปราณบุรี Nong Hoi Pranburi (4) อาหารและเครื่องดื่ม

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์


วิทยาเขต วังไกลกังวล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110


ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองหอย ปราณบุรี จัดค่ายภาษาอังกฤษ


ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-3 จำนวน กว่า 200 คน

...........................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น