วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มทร รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 
จัดค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยม 1-3
บ้านหนองหอย ปราณบุรี จำนวน 200 คน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น