วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

Wat Nong Daeng, Thai lue Temple in Nan Province

รอยต่อระหว่างปี 2555-2556 คณะของเราได้เยือนเมืองน่าน
เที่ยวชมวัดหนองแดง วิหารไทลื้ออันเก่าแก่นับพันปี
เก็บภาพสวยงามมาเป็นที่ระลึก ไว้ย้อนรำลึกถึงวันคืน
ที่เดินทางถึงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น