วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ไร่จุฑามาศ ยามเย็นย่ำสนธยา

ยามเย็นย่ำสนธยาคณะของเราเดินทางเยือนไร่จุฑามาศ
เป็นที่พัก เป็นที่ท่องเที่ยว
แต่ว่าทางเข้ายังเป็นทางลูกรังระยะทางราว 3 - 4 กม.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น