วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554


พระฝรั่งศึกษาธรรม

พระฝรั่งตั้งใจใฝ่ศึกษา


แสวงหาพระธรรมค่ำสั่งสอน


สำรวมกายใจดีที่สังวร


ค่อยค่อยถอนพันธะละตัวตน


เห็นพระไทยล้างเท้าเจ้าอาวาส


จึงปรามาสมั่นใจไร้เหตุผล


ใครจะทำทำไปเราไม่ทน


เราเป็นคนที่มาศึกษาธรรม


วันหนึ่งท่านหลงผิดคิดเป็นทุกข์


นอนหรือลุกเดินนั่งวันยังค่ำ


เจ้าอาวาสผ่านมาบอกว่า “กรรม


มีแต่คำว่าทุกข์รุกรานใจ”


แล้วก้าวเฉยเลยผ่านไปนานเนิ่น


พระฝรั่งยังเดินด้วยสงสัย


“พระอาจารย์ท่านดูรู้อย่างไร


เรามีใจเป็นทุกข์มาคุกคาม”


ยิ่งนานวันมั่นใจในหลวงพ่อ


ท่านคอยรอชี้ธรรมตอบคำถาม


มีเมตตาสอนศิษย์คอยติดตาม


ทุกทุกยามท่านอยู่คอยดูแล


พระจึงกราบหลวงพ่อรอล้างเท้า


หลวงพ่อเฒ่ายิ้มย่นเหมือนคนแก่


ชมว่า “ดีที่คิดจิตเปลี่ยนแปร


จงแน่วแน่ลดละอัตตาตน”


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น