วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ศึกษาเมืองมาเลย์4

เมื่อมาเมืองมาเลย์

เมื่อมารับมารู้ดูมาเลย์
มาหลงเล่ห์เสน่หามาเมืองใต้
สองชั่วโมงลงดินถึงถิ่นไกล
มาดูความศิวิไลซ์ในบ้านเมือง

มองเห็นความแตกต่างระหว่างบ้าน
ความสะอาดสะอ้านนั่นหนึ่งเรื่อง
เขามุ่งมั่นปรับปรุงจนรุ่งเรือง
มิเปล่าเปลืองเปลี่ยนแปรแลแบ่งปัน

มาดูงานด้านลึกการศึกษา
นำเอาการพัฒนามาสร้างสรรค์
ดูส่วนดีส่วนเด่นเป็นสำคัญ
เชื่อสัมพันธ์อันดีต่อนี้ไป

บรรยาย “ฟลิปคลาสส์รูม” กลุ่มผู้สอน
ว่าขั้นตอนเหมือนหรือต่างห่างกันไหม
ที่ว่าเหมือนเหมือนกันนั้นอย่างไร
ที่ว่าต่างอย่างไรให้ชัดเจน

แล้วดู “เบล็นด์เมทธ็อด” ตลอดสาย
ความมุ่งหมายหลายทางวางให้เห็น
หลายวิธีแนวทางอย่างที่เป็น
หวังได้เห็นผู้เรียนพากเพียรจริง

บรรยาย “เคส สตัดดี้” นี่ก็เหมาะ
สอนวิเคราะห์กว้างไกลในทุกสิ่ง
สร้างเป็นเรื่องตัวอย่างใช้อ้างอิง
ใช้พึ่งพิงต่อเนื่องเป็นเรื่องราว

มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับบ้านเกิด
มาเพื่อเปิดหูตามาเพื่อก้าว
วันข้างหน้ายังเห็นเป็นเรื่องยาว
เก็บดวงดาวพราวพรายไปบ้านเรา

โสภณ เปียสนิท
บันทึกเมืองมาเลย์ 7-11 กพ 2560ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น