วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ศึกษาเมืองมาเลย์2

ศึกษาเมืองมาเลย์ ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560 
ศึกษาดูงานการเรียนการสอนแบบ
Flipped Classroom, Case Study, Clip Making


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น