วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ร่วมกิจกรรม ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ดร เป็นประธานในพิธี เราเป็นคนกล่าวรายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น