วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ข้ามสะพานรักสารสินกลับค้างคืนที่กระบี่

ข้ามสะพานรักสารสินกลับเขาต่อ ปลายพระยายที่กระบี่
เพื่อพักค้างคืนอีกหนึ่งคืน จากนั้นจะเดินทางกลับ
โดยรถ วีไอพีประจำทาง ราคาบัตร 700 บาทต่อหนึ่งคน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น