วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ทำบุญสาขา กจอ และ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทำบุญสาขา กจอ และ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
โดยกราบอาราธนาพระสงฆ์จากวัด
บุษยบรรพต เขาต้นงิ้ว มาเจริญพระพุทธมนต์
ณ ห้อง คธ 101 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เขต 3ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น