วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คณะบริหารธุรกิจ มทร วังไกลกังวล จัดเทศน์มหาชาติ ณ วัดเขาต้นงิ้ว

คณะบริหารธุรกิจ มทร วังไกลกังวล จัดเทศน์มหาชาติ ณ วัดเขาต้นงิ้ว
ในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันแห่งความรักในพระพุทธศาสนา
เพราะเป็นวันที่ พระสงฆ์ จำนวน 1250 รูป 
ทุกรูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย
ทุกรูปได้รับการอุปสมบทโดยพระพุทธองค์
ทุกรูปเป็นพระอรหันต์
ทุกรูปตั้งใจมาฟังธรรม คือโอวาทปาฏิโมกข์
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น