วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เยือนเกาหลีใน4วัน

พระราชวังเคียงบ๊อคคุง
เยือนเกาะนามิ
เมืองเหนือแดนหนาวของเกาหลีใต้
Trick Eyes พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น