วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จะจริงหรือเปล่า "งบไม่เกินสามแสน"

เจอแบบบ้านแล้วสนใจ
แต่จะไม่เกินสามแสนจริงหรือไม่
วานผู้รู้ช่วยบอกทีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น