วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

“สะพานมอญ”

“สะพานมอญ”

สะพานมิตรสะพานมอญสะพานไม้
เชื่อมดวงใจไทย-มอญมาก่อนเก่า
กราบหลวงพ่ออุตตมะพระของเรา
ท่านเสกเป่าแคล่วคล่องคล้องประคำ

พึ่งหลวงพ่ออุตตมะพระผู้สร้าง
มาแนะนำแนวทางกลางสัตว์ส่ำ
หนีการเมืองฆ่าฟันกันประจำ
สู่ร่มธรรมวิถีที่เมืองไทย

ใต้ร่มโพธิสมภารท่านได้พบ
ความสงบสุขสว่างกระจ่างใส
ยึดพระธรรมตามองค์พระทรงชัย
ประทับใจศรัทธาสาธุชน

สะพานไม้เชื่อมธรรมพระสัมพุทธ
พระวิสุทธิธรรมหนุนนำผล
มอญและไทยได้ธรรมนำกมล
เกิดมงคลดลความดีที่ชายแดน

สะพานไม้เชื่อมฝั่งทั้งสองฟาก
แม้นสร้างยากแต่ว่าน่าหวงแหน
คอยช่วยกันฉันญาติยามขาดแคลน
ประกอบแผนสัมพันธ์ที่มั่นคง

สะพานมอญสะพานไม้ในน้ำมิตร
ไมตรีจิตมิตรเพิ่มควรเสริมส่ง
ด้วยศรัทธาสามัคคีที่ดำรง
ตามที่องค์หลวงพ่อท่านขอมา


โสภณ เปียสนิท

บันทึกที่วัดวังก์วิเวการาม สังขละ กาญจนบุรี 2 มค 2559


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น