วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Save energy Save the World, English Camp at Khaopitak Municipality School


สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์วังไกลกังวล
จัดค่ายภาษาอังกฤษ "Save Energy Save the World"
ณ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น